GDPR

GDPR - General Data Protection Regulation träder i kraft 25:e maj 2018

Lagen är till för att beskydda individens rättigheter och integritet i samhället.

Klubben informerar

Får klubben fortfarande skicka direktreklam på samma sätt som tidigare?
Det är fortfarande tillåtet att skicka direktreklam inom ett drygt år från senaste ”relationen”, dvs. bokning/beställning eller vid köp av vara på klubben. De registrerade har dock rätt att avregistrera sig och då från all kommunikation de önskar slippa.

Måste klubben ta bort tidigare registrerade uppgifter på gamla kunder?
Ja, när klubben inte längre har något syfte med att behandla uppgifterna eller inte har någon grund för laglig behandling längre ska uppgifterna raderas.

Vad är det för skillnad på PUL och GDPR när det gäller samtycke?
Ett samtycke enligt GDPR ska vara uttryckligt, välinformerat, frivilligt och dokumenterat. Tidigare har underförstådda samtycken godtagits. Nu måste medlem aktivt godkänna publicering och kommunikation.

Tredje part
En fysisk eller juridisk person, t.ex. tjänsteleverantör eller webbhotell är behöriga att behandla personuppgifterna.


Någon vill ha information om våra medlemmar.

Detta gör klubben INTE:
Vi ger INTE ge ut någon information i någon form, varken på papper, mail, telefon eller muntligen, detta gäller för ALL personlig information, telefonnummer, golf-id, adress, handicap etc.

Detta får klubben göra:
Hänvisa/hjälpa till med t. ex sökning på nummerupplysningssidor.

SGF jobbar inte med samtycke, som medlem lånar du ut dina uppgifter till klubben.
Läs mer från Golfförbundet på
https://golf.se/klubb-och-anlaggning/golfens-it-system/personuppgiftspolicy/

Information om våra kommittéer finns på hemsidan, https://www.vasatorp.golf/ under Info eller på vår supportsida, https://support.vasatorp.golf/.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss