Regel- & handicapkommittén

Eva Albrektson 
070-778 39 50

Tommy Schill
070-560 49 99

Pelle Sättare (Klubbchef)
0708-48 14 01

Du når oss på nedanstående adresser:

För regelfrågor: regler@vasatorp.golf
För handicapfrågor: hcp@vasatorp.golf

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss