Handicaprevision

Spela golf med korrekt handicap

Känner du att din handicap är felaktig så kan du ansöka om en enskild handicaprevision via Regel- & handicapkommittén.
Börja med att registrera dina rondresultat i kronologisk ordning, ju fler resultat du registrerar desto bättre underlag för att sätta din korrekta handicap.
När du registrerat minst tre ronder, ta kontakt med Regel- & handicapkommittén.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss