Medlemskap Classic 2020

Medlemskap Classic, med spel på Classic Course, Allébanan och Västra 9:an kommer inte att kunna nytecknas inför 2020. Däremot kan alla som är medlemmar 2019 välja det alternativet även 2020. 

Avgifter 2020 för medlemskap Classic ser ni nedan.

Spel alla dagar med lån* 6.070 kr
Spel alla dagar utan lån* 7.320 kr
Spel vardagar med lån* 4.650 kr
Spel vardagar utan lån* 5.540 kr

* lån avser räntefritt medlemslån till klubben

För mer information kontakta oss på ekonomi@vasatorp.golf

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss