Verksamhetsplan Seniorkommittén 2020

Alla tävlingar under perioden 6 april - 30 juni 2020 är inställda i enlighet med rekommendation från Svenska Golfförbundet. Detta pga Coronapandemin.

Målsättning
Genom att organisera golfaktiviteter för klubbens seniorer, 50 år och äldre, året runt vill vi befrämja

  • God hälsa och välbefinnande i alla åldrar
  • Regelbundna, organiserade tillfällen till stimulerande social gemenskap
  • Kunskap och utveckling för att bibehålla och öka intresset för golfen
  • Klubbkänsla och engagemang

Aktiviteter
Genom reserverade tider på klubbens banor har seniorerna bedrivit aktiviteter sedan 1976.

Sommargolf 2020
Sommargolfen anordnas som serietävlingar, över 18 hål i två klasser och över 9 hål i en klass, på tisdagar och torsdagar under tiden 1/4- 31/10. Avslutas med lagtävling, lunch och prisutdelning.

En partävling arrangeras i början av april, innan seriegolfen börjar.

Nattgolf anordnas lämplig kväll under våren alt. hösten.

Vintergolf 2019/2020
Vintergolfen arrangeras som två serietävlingar, serietävlingar på tisdagar och torsdagar samt söndagar, under tiden 1/11–31/3. Antalet deltagare avgör om tävlingen räknas i serien. Den har gemensam avslutning med lagtävling, lunch och prisutdelning.

Vinterserien tis-torsdagar 2019/2020 spelas i AB-klassen på Allébanan över 9 hål på sommarbana, alternativt 12 hål på vinterbana. C-klassen spelar Allébanan över 5 eller 6 hål.

Vinterserien söndagar 2019/2020 spelas på AB, i en klass, över 9 hål på sommarbana alt. 12 hål på vinterbana.

Luciagolf med fika innan tävlingen anordnas på lämplig tisdag eller torsdag.

Vårutflykt
En utflykt till någon annan golfbana arrangeras i maj. Den vänder sig i första hand till deltagarna i vintergolfen, men i mån av plats är även andra seniorer välkomna.

Vasatorparen
Seniortävlingen Vasatorparen arrangeras i mitten av juni och är öppen för seniorer 50 år och äldre från alla klubbar.

Seniorträning

  • Inomhusträning med klubbens tränare planeras under början av 2020.
  • Utomhusträning med klubbens tränare planeras under våren 2020.

Information om det nya handicapsystemet,anordnas vid avslutningen av vintergolfen.

Utbyte med andra klubbar
Seniorkommitténs medlemmar har utbyte med Bokskogens GK två gånger per år. På våren möts man på Bokskogens GK och på hösten på Vasatorps GK.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss