Eclectic damer 2020

Tävlingen spelas på Classic, hål 1-9, från den 1 maj till den 20 september. Slaggolf gäller!

En eclecticrond kan spelas i samband med damtävling eller annan klubbtävling, eller valfri dag med krav att minst tre spelare i bollen deltar i tävlingen. Ronden ska i förväg meddelas i receptionen och scorekortet ska stämplas. Tävlingen omfattar max 7 ronder.

Anmälan och betalning 100 kr på golf.se.

Vid första speltillfället fyller du i din bruttoscore och lämnar in ett separat scorekort som är signerat av din markör. Glöm inte att skriva namn på kortet.

OBS! Vid övriga speltillfällen ska du endast fylla i och lämna in de förbättrade resultaten.

Efter varje genomförd tävlingsrond lägger du ditt signerade scorekort i skåpet i damrummet och noterar ECLECTIC på kortet.

När du lämnar in scorekortet efter sista speltillfället ska du ange ditt exakta handicap på scorekortet.

Klassindelning görs utifrån antalet anmälningar. Du tävlar i den klass du är anmäld.

Resultatlista sätts fortlöpande in i pärmen i damrummet.

Det sammanlagda bruttoresultatet minskas med 50% av den tävlandes spelhandicap (med en decimal) vid sista tävlingstillfället.

Prisutdelning sker i samband med Damernas dag den 27 september.

Tävlingsansvarig
Annika Blum
fysionoraab@gmail.com
073-364 55 29

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss