Bokningsregler 2019

Medlemmar kan boka starttid tre veckor i förväg.
Gäster och företagspartners kan boka starttid två veckor i förväg  (undantag gäller för tider lördag & söndag som är reserverade för medlemmar, vilka kan bokas av gäster och företagspartners två dagar i förväg).

För gruppbokning klicka här.

Tournament Course (TC)

 • Spelare kan samtidigt vara inbokad fem (5) starttider, varav max en (1) starttid på helg.
 • Spelare kan samtidigt vara inbokad en (1) starttid per dag.
 • Lördag söndag, helgdag gäller att starttider 07.40 & 07,50, 08.40 & 08.50, 09.40 & 09.50, 10.40 & 10.50 samt 11.40 & 11.50 är reserverade för medlemmar i Vasatorps Golfklubb och deras medföljande gäster (dessa tider är bokningsbara för gäster och företagspartners två dagar i förväg).
 • Vid kontakt med receptionen kan starttid bokas samma dag även om spelaren har annan starttid bokad längre fram i tiden.

Classic Course

 • Spelare kan samtidigt vara inbokad fem (5) starttider, varav max en (1) starttid på helg.
 • Spelare kan samtidigt vara inbokad en (1) starttid per dag.
 • Lördag söndag, helgdag gäller att starttider 07.45 & 07,55, 08.45 & 08.55, 09.45 & 09.55, 10.45 & 10.55 samt 11.45 & 11.55 är reserverade för medlemmar i Vasatorps Golfklubb och deras medföljande gäster (dessa tider är bokningsbara för gäster och företagspartners två dagar i förväg).
 • Vid kontakt med receptionen kan starttid bokas samma dag även om spelaren har annan starttid bokad längre fram i tiden.

Allébanan

 • Spelare kan samtidigt vara inbokad åtta (8) starttider, varav max två (2) starttider på helg.
 • Spelare kan samtidigt vara inbokad två (2) starttider per dag.

Västra 9:an

 • Spelare kan samtidigt vara inbokad åtta (8) starttider, varav max två (2) starttider på helg.
 • Spelare kan samtidigt vara inbokad två (2) starttider per dag.

Identifiering av spelare vid bokning

Vid bokning gäller att samtliga spelare ska identifieras med golf-ID.

Grupper & hotellgäster

I samband med gruppbokningar för gäster som bor på något av de hotell som vi samarbetar med kan även tider ovan som är reserverade för medlemmar bokas för dessa sällskap.

Avbokningsregler

Klubben har fastställda regler för vad som gäller då spelare uteblir från förbokade tider utan att avanmäla sig. Om avbokning ej meddelats till receptionen senast 07:00 på speldagen (medlemmar) samt 24 timmar innan bokad speltid (gäster) debiteras 50% av ordinarie greenfee per utebliven spelare.

Övrigt

För bästa spelrytm på banan kommer bokningar i möjligaste mån att fyllas upp till 4-bollar. Receptionen har rätt att flytta bokade spelare till närliggande starttid vid behov.
Ankomstregistrering ska ske senast 15 minuter före start på terminalen, via appen OnTag eller i receptionen.
Då receptionen är stängd sker tidbokning och ankomstregistrering via terminal i receptionen eller appen OnTag.

Släktgolf, kompisgolf eller liknande

Om du har behov av att boka ett sällskap ex en helg på någon av våra 18-hålsbanor och inte vill "låsa" din rätt att boka tider på helg fram till datum för bokningen ger vi en möjlighet att vid ett tillfälle per säsong genomföra en bokning mot en avgift på 400 kr per boll (100 kr per spelare vid bokning i 4-bollar). 

Kort utställda av organisationer inom golfen

SGF:s och SkGF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort kan nyttjas för besök hos oss på Vasatorp i tjänste- och studiesyfte.

Vasatorps Golfklubb ger möjlighet till spel på Classic Course, Allébanan och Västra 9:an utan erläggande av greenfeeavgift för innehavare av SGF:s och SkGF:s introduktionskort samt innehavare av PGA, GAF och SGA kort förutsatt att besöket har anmäls minst en dag i förväg. 

Möjligheten till spel utan erläggande av greenfeeavgift gäller ej vid spel på Tournament Course (TC).

Vid deltagande i tävling kan ovanstående kort ej användas för fritt spel.

Möjlighet till spel för innehavare av korten gäller vid ett speltillfälle per säsong.

Denna policy gällande SGF:s och SkGF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort följer de rekommendationer som SGF fastställt på årsmöte 2010.

Anmälan av besök sker enligt nedan:
För SGF:s och SkGF:s introduktionskort - till reception eller kansli
För GAF-kort - till Pelle Sättare, VD eller Niklas Molin, shop/reception
För PGA-kort - till Lina Svensson Lagergren, Andreas Waldh, Linnéa Friskman, Jonas Larvia PGA Professionals
För SGA-kort - till Pontus Albertsson, banchef

SGF = Svenska Golfförbundet
SkGF = Skånes Golfförbund
GAF = Sveriges Golfadministratörers Förening
PGA = Swedish Professional Golfers Association
SGA = Swedish Greenkeepers Association

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss